Vesti i događaji
 

Konferencija za novinare

Nepotpuni, manjkavi i, u pojedinim stavovima, neprihva- tljivi Pravilnici, prisilili Udruženje da reaguje. >>> 
 

Skupština Udruženja

26.08.06.
usvojen novi Statut i   brojne odluke od neprocenjive važnosti za dalji rad i opstanak Udruženja.
>>> 
 

Sastanci

Na zahtev Udruženja Mini- starstvo zdravlja organizo- valo sastanke 03. i 11.10. Direktor RZZO, gđa Svetla- na Vukajlović, odbila da prisustvuje.
>>> Hemodijaliza
 

Omogućava bolje korigovanje zapremine cir-kulišućeg volumena za kraće vreme, efikasniju eliminaciju endogenih toksičnih supstanci i brže korigovanje teških elektrolitnih poremećaja koji dovode do fatalnih aritmija. Periodičnost primene povećava oscilacije sastava ekstraćelijske tečnosti. >>>

 

Trajni pristup krvnim sudovima AVF / PTFE

Hirurškim zahvatom spajaju se arterija i vena na nedominantnoj ruci. U nemogućnosti korišćenja prirodnih krvnih sudova, ugrađuju se proteze-graftovi od prirodnog ili veštačkog materijala.


 

Vantelesno prečišćavanje krvi

Predstavlja tehnološko tehničku imitaciju rada normalnih bubrega. Međutim, savremena tehnika je još uvek daleko od mogućnosti da u celosti imitira funkciju žive ćelije.

Početak                         Sada Kontakt
 

Adresa:
Gandijeva 89, blok 64
11070 Novi Beograd

Telefon:
011.21.56.943 011.21.57.519 (fax)

E-mail:

renalis@dijaliza.org.rs

 

All rights reserved © Copyrights by Udruženje bubrežnih bolesnika i invalida na kućnoj dijalizi Republike Srbije - RENALIS