1
2
3
web dizajn  

ARHIVA

Konferencija za novinare, Tanjug, 05.07.2006.g.*>>>

U susret Skupštini Udruže-nja,  26.08.2006.g.  *
>>>

Zapisnik održane
Skupštine 
*>>>

Zahtevi u skladu sa Odlukama  Skupštine 
*>>>

Zapisnik sastanka održanog 11.10.2006.g. u Ministarstvu zdravlja   *>>>

Konferencija za novinare,  Medija centar, 26.12.2006.g.*>>>

Dopis članovima 30.12.2006.g.   *>>>

Dopis porodicama preminulih članova  *
>>>

Izveštaj o radu Udruženja za 2006.g.  *>>>

Izveštaj o poslovanju Udruženja u 2006.g. *>>>

      web dizajn      
         Izjava za TV "PINK"        Obilazak skupštinskog zdanja  
           
     

 R  E  N  A  L  I  S

     www.dijaliza.org.rs   Skupština je usvojila niz odluka od neprocenjive važnosti za dalji rad iUdruženja i rešavanje postojećih problema                  Novi STATUT  >>>  
  Odluke Skupštine 26.08.2006.g.  
 Zahtevi u skladu sa Odlukama
 

 

     

 

Na osnovu Odluke Skupštine Udruženja, održane 26.08.2006.g., Upravnom odboru Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje dostavljen je  predlog - nacrt PRAVILNIKA o kućnim hemodijaliz- nim tretmanima sa zahtevom za usvajanje.

NACRT  PRAVILNIKA  >>>

Kao moguće prelazno rešenje, do konačnog usva-janja potpunog, jasnog, prihvatljivog,... sistemskog akta, Upravnom odboru predložene su hitne izmene postojećih Pravilnika.

PREDLOG  IZMENA  PRAVILNIKA  >>>

ZAHTEV UPRAVNOM ODBORU RZZO >>>

URGENCIJA PREDSEDNIKU VLADE >>>

Nakon niza ponovljenih zah-     teva, Ministarstvo zdravlja za-    kazalo  je informativni sasta-    nak sa predstavnicima Udru-    ženja, 03.10.06.g.

Upornost se isplatila.  Utvr- đen je termin za novi sas-tanak na koji su pozvani direktor RZZO i predsednik Upravnog odbora RZZO.

Gospođa Vukajlović, direk- tor RZZO, odbila je da  11.10.06.g. prisustvuje za- kazanom sastanku.

ZAPISNIK SASTANKA  >>>

     Sala Narodne skupštine R.Srbije                             Gaalerija                                               
            All rights reserved © Copyright    RENALIS   &  zvzvzv